دسته بندی ها

تماس با ما

تماس با ما:
فروشگاه اینترنتی جاده ابریشم با هدف گسترش فروش آنلاين و بستر سازی فروشگاه های کوچک به منظوره دسترسی به مشتریان بالقوه ایجاد شد که در جهت ثبت فروشگاههای کوچک در هر زمینه ای وایجاد کترل پنل خودشان از مشتریان تعاملی از صنوف مختلف و همراه نمودن آنها با خود مشتریان خودرا جذب نمایند

  • ارتباط با پشتیبانی و نرم افزاری سیستم:  09399726054
  • حوزه مدیریت وبازاریابی سیستم :09121173752 (مهدی جعفری)