دسته بندی ها

مرکز داده های فروشگاهی جاده ابریشم چطور کار می کند؟
1- ایجاد غرفه و ثبت محصولات
با درخواست از مدیریت پنل فروشگاه ایجاد و محصولات و مدیریت سفارش به عهده می گیرید.
2-مدیریت گزارشات و همه ابزارهای کسب و کار دراختیار شما قرار میگیرد سفارشات بررسی و بسته بندی ارسال می کنید
طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن مخصوص هایپرمارکت طراحی اپلیکیشن فروش برای شرکت های پخش -فروش بدون ویزیتور
مشتریان ما

اپلیکیشن هایپرمارکت آنلاین مارکت دهکده سپید

اپلیکیشن فروش بدون ویزیتوری و مویرگی شرکت پخش رضی

هایپرمارکت گلنوش

اپلیکیشن فروش بدون ویزیتوری مهر پخش

اپلیکیشن هایپرمارکت سعادت مهر

اپلیکیشن هایپرمارکت چاپار البرز

اپلیکیشن فروشگاهی اجتماعی نکس

اپلیکیشن فروش k1market

اپلیکیشن فروش هایپرمارکت آرین شاپ

اپلیکیشن فروش بدون ویزیتوری سورتا پخش