• 10,500 تومان موجود است
    عصاره مالت مالتز شهدی شیرین، غلیظ، با عطر و طعم خاص است که از دانه‌های جوی جوانه‎‌زده مخصوص مالت‌سازی به دست آمده است این عصاره شامل عصاره مالت شفاف بریکس ( 60 %) جهت مصارف صنایع نوشیدنی و عصاره مالت غیر شفاف بریکس ( 81 -% 78 %) از انواع دیاستاتیک _ غیر دیاستاتیک جهت مصارف صنایع غذایی است.
  • 2,500 تومان موجود است
    عصاره مالت مالتز شهدی شیرین، غلیظ، با عطر و طعم خاص است که از دانه‌های جوی جوانه‎‌زده مخصوص مالت‌سازی به دست آمده است این عصاره شامل عصاره مالت شفاف بریکس ( 60 %) جهت مصارف صنایع نوشیدنی و عصاره مالت غیر شفاف بریکس ( 81 -% 78 %) از انواع دیاستاتیک _ غیر دیاستاتیک جهت مصارف صنایع غذایی است.
مقایسه 0

محصولی وجود ندارد

To be determined هزینه ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت و تسویه حساب